User admin trong gmail cho doanh nghiệp creativevietnam có những tính năng sử dụng đặc biệt nào?

Tài khoản gmail doanh nghiệp creativevietnam của tôi liệu có liên kết với một tên miền chính khác không nhỉ ?

Chắc chắn là không, tôi đã mua một gói rồi bên Creativevietnam sẽ cấu hình và thay đổi tên miền chính (Primary) là tên miền của bạn, vì vậy chỉ có duy nhất tên miền creativevietnam của bạn liên kết với tài khoản G Suite trong gmail tên miền creativevietnam của bạn mà thôi.

#gmailtenmiencreativeietnam #gmaildoanhnghiepcreativevietnam #emaildoanhnghiepgooglecreativevietnam #emailtenmienriengcreativevietnam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “User admin trong gmail cho doanh nghiệp creativevietnam có những tính năng sử dụng đặc biệt nào?”

Leave a Reply

Gravatar